SLÖJDCRAFT 2015

Slöjdcraft hösten 2015 – ett samarbete mellan Form/Design Center, Skapande Skola och Nämnden för Hemslöjdsfrågor

2015 var Slöjdcraft ett interaktivt slöjdprojekt på Form/Design Center för årskurs fyra och fem i Malmö stad med sammanlagt 149 elever fördelade på sju grupper från Bergaskolan, Örtagårdskolan, Apelgårdsskolan och Pilbäckskolan.

Upplägg: 

Projektet inleddes med ett besök på Form/Design Center av de medverkande grupperna i projektet. Pedagogen Maria Harrysson guidade runt i huset och visar på den plats som slöjd och hantverk har på Form/Design Center. Efter turen runt i huset hölls en pratstund om varför man har slöjd som sedan följts av en introduktion till projektet Slöjdcraft. Maria frågade eleverna om vad vi har omkring oss och var det kommer ifrån och om vi kan skapa det själva. Vad vill eleverna själva ha omkring sig om de fick bestämma? Efter det en stund för skissande och planerande för vad man skulle vilja bidra med till världen av Slöjdcraft. Maria avslutade med att för gruppen visa var deras del av världen kom att ställas ut senare under hösten och om alla människor som kommer komma och se vad de har gjort.

 Efter besök jobbade eleverna vidare med sina idéer på lektionstid i skolan. Var denna tid läggs var helt upp till skolans pedagoger att bestämma. Vi har uppmuntrat till samarbeten mellan olika ämnen då detta projekt lämpar sig utmärkt att implementera i andra ämnen förutom slöjd, för att ytterligare visa på nyttan av slöjdens kunskaper. 

Under slutet av september och början av oktober var Maria ute och besökte på skolorna för att se vad eleverna jobbat med, uppmuntra och knyta an till projektet.

Under arbetets gång har all dokumentation som gjort lagts upp på en blogg och ett instagramkonto så att alla deltagare kunnat följa arbetet på de olika skolorna.
Den 3 november 2015 stod utställningen Slöjdcraft för första gången klar på Form/Design Center, ihopbyggd med tillförande scenografi önskad av deltagarna.