SLÖJDCRAFT 2016-2017

Form/Design Center fick 2016 förnyat stöd från Nämnden För Hemslöjdsfrågor och har kunnat erbjuda skolor projektet Slöjdcraft på nytt. Projektet har varit öppet att söka för hela Skånes mellanstadielever och ingick som en del av Skapande Skolas utbud. Tre skolor deltog, uppdelade på fem grupper; Midgård i Röstånga, Bäckaskolan i Trelleborg och Montessoriskolan i Skanör/Falsterbo. Resultatet blev efter ett halvårs jobb en tre veckor lång utställning på Form/Design Center i april 2017.

 
Upplägg av Slöjdcraft 2016

Slöjdcraft är ett interaktivt projekt med målet att öka förståelsen för hantverk, form och slöjd i vardagen. Vi vill svara på frågan; ”Varför har vi slöjd?” Detta görs genom att barnen, liksom i dataspelet Minecraft, skapar en fiktiv värld. I Slöjdcraft är världen dock tredimensionell och skapad med slöjdens material och verktyg.

Alla klasser kommer på ett studiebesök på Form/Design Center där de får en visning av aktuell utställning och besök i butiken där de får leta efter slöjd och fundera på om det finns något som de skulle kunna göra själva. Vidare berättar projektets pedagog om verksamheten och öppnar upp för en diskussion kring vem/vilka det är som bestämmer hur saker, kläder, hus och allt annat vi omger oss med i världen ska se ut. Vem är det sen som gör dessa saker? Barnen får därefter i uppdrag att skapa en egen värld och får också reda på att den ska ställas ut på Form/Design Center. En gemensam brainstorming hålls och följs av eget skissande. Skisserna tas sedan tas sedan med till skolan.
Under ett antal veckor ska eleverna sedan i skolan utveckla och realisera sina skisser. Detta arbete bör följa terminens läroplan så att kunskapsmålen uppnås. Om virkning står på schemat uppmanar vi till att eleverna utgår från denna teknik och funderar hur de kan åstadkomma det de vill. Samtidigt uppskattar vi fritt skapande och kombinationer av tekniker och material. Vi ser gärna samarbeten mellan hård och mjuk slöjd. Projektet är tänkt att ses som en ram för det ordinarie arbetet i skolan och vi uppmuntrar till ämnesintegration, exempelvis i form av temastudier. Kanske kan eleverna skriva små berättelser om sin värld eller fundera på hur olika det ser ut i den värld vi befinner oss i. Arbetet ska dokumenteras i korta texter och bilder eller om möjlighet finns i små filmer. Detta läggs upp på Slöjdcrafts blogg och instagramkonto. På så sätt kan klasserna som deltar i projektet följa och kommentera varandras arbeten. Under det egna arbetet på skolan kommer projektets pedagog att finnas med genom Skypesamtal och studiebesök. Skypemöten mellan olika skolor är också en möjlighet.
Slutresultatet redovisas i den faktiska utställning vi bygger upp på Form/Design Center. I den stora entréhallen presenteras elevernas värld i en passande scenografi. Ett par vernissager hålls så att barn från olika skolor får mötas live. Kanske vill de berätta om sina bidrag till världen för varandra.