Slöjdcraft Slöjdcraft är ett interaktivt slöjdprojekt på Form/Design Center för årskurs fyra och fem i Malmö stad med det primära målet att öka förståelse för h...